Activitats

Jornades Commemoratives: 300 aniversari del tractat de Pere Rabassa (1720-2020)

La música i el seu aprenentatge a través de la tractadística: 300 aniversari de la Guía para los principiantes de Pere Rabassa (1720-2020)

València, 18-20 de novembre de 2020

PRESENTACIÓ

L’aprenentatge i l’ensenyament de la música en totes les seues vessants ha preocupat a mestres i docents des de temps pretèrits. Així ha quedat patent en els tractats i llibres que molts d’ells van escriure per als seus alumnes, amb la finalitat que pogueren aprendre millor eixes “regles” o normes internes de la música que han anat canviant al llarg de la història.

Dins el marc de les Jornades del 300 aniversari del manuscrit del tractat “Guia / Para los Principiantes, / Que dessean Perfeycionarse en / la Compossicion de las Musica / compuesta / Por el Lizenciado Pedro Rabassa / Presbitero, Mro, de Capilla en la / S,ta Metropolitana Iglesia de la Ciu- / dad de Valencia Año de 1720 / Y desde, el año de 1724 / Mro. De Capilla en la S.ta Metropo- / litana y Patriarchal de Sevilla / Asta el año de 1767” aquest congrés vol donar a conéixer els tractats teòrics d’àmbit hispànic de la primera mitat del segle XVIII i reflexionar sobre les seues aportacions, tant en la pròpia època com actualment

La realitat és que conjugar la teoria musical amb l’aprenentatge pràctic de la música no és una tasca fàcil hui en dia, ni ho ha sigut mai, per la qual cosa cal reflexionar i analitzar els pros i el contres del mode d’aprendre música tant actual com d’èpoques passades, per al que ens remuntarem 300 anys arrere amb el tractat de Rabassa.

El congrés està organitzat pel Centre d’Investigació i Difusió Musical TEMPUS, en col·laboració amb l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives (IUCIE) de la Universitat de València, el Centre del Carme, el Consell Valencià de Cultura, el Departament de Ciències Històriques (Musicologia) del Consell Superior d’Investigacions Científiques i el Grup de Treball d’Àmbit Estatal RISM-Espanya. Al comité científic internacional hi participen prestigiosos investigadors d’Europa i Latinoamèrica, entre d’altres, la Dra. Rosa Isusi (UV), el Dr. Antonio Ezquerro (CSIC), el Prof. Ramiro Albino (Capilla del Sol), la Dra. Miriam Escudero (Oficina del Historiador de Cuba) i el Dr. Manuel del Sol (Universidad de Salamanca). 

GRÀCIES A TOTS/ES ELS/LES PARTICIPANTS QUE HEU FET QUE AQUESTA PRIMERA EDICIÓ SIGA UN ÈXIT!

PUBLICACIÓ

La data límit per a presentar els originals per a ser publicats com a capítols del llibre del Congrés serà el dia 31 de gener de 2021. L’admissió d’una proposta per al congrés no implica automàticament la seua publicació, ja que el Comité Científic vetlarà per la qualitat, originalitat i rigor científic dels textos. Al finalitzar el congrés tots/es els/les participants rebran un correu electrònic amb les normes a seguir per a enviar els textos.

ACTIVITATS

El congrés comprén nou ponències, tres taules rodones, un cicle de concerts amb repertori de Pere Rabassa i la presentació de comunicacions. S’ha dut a terme de manera híbrida (presencial i online) per tal de facilitar l’assistència de tots els participants.

PROGRAMA PROVISIONAL:

LÍNIES TEMÀTIQUES

  1. De l’arxiu al concert: contribució dels tractats teòrics a la correcta interpretació de fonts musicals.
  2. La Guía para los principiantes de Pere Rabassa i els tractats teòrics del segle XVIII a l’àmbit hispànic.
  3. De la teoria a la pràctica en la música, status quo.
  4. Antics i nous models d’ensenyament musical des d’una perspectiva actual.

DADES DE CONTACTE

Per a qualsevol dubte o aclaració podeu contactar amb l’organització del congrés mitjançant el correu electrònic congreso@tempuscidm.com

El congrés compta amb la col·laboració de:

Les Jornades Commemoratives: 300 aniversari del tractat de Pere Rabassa (1720-2020) han comptat amb el suport i finançament públic de l’Institut Valencià de Cultura – Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, que ha otorgat una subvenció de 12.741 € per a la seua realització.